ESDU5V0F1 ESDU5V0Y1 ESDU5V0D5-ESD保护二极管

发布时间:

2023-07-04 10:54

0元免费拿样!

                                            欢迎来到Coretk! 如遇EMC器件选型、EMC设计、EMC整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒满意回复

Part Number VRWM VBR IPP VC CJ Package
ESD15VAE1 15 16.7-20 4.1 31 17 DFN0603-2L
ESD5V0AE1 5 5.8-9.4 9 13 55 DFN0603-2L
ESDB5V0AE1 5 5.8-9.8 6.5 11 21 DFN0603-2L
ESDBL3V3AE1 3.3 3.5-6.3 7 10 10 DFN0603-2L
ESDBL5V0AE1 5 5.8-8.3 5 10 10 DFN0603-2L
ESDBU5V0AE1 5 6.5-9 4 20 0.9 DFN0603-2L
ESDBVD5V0AE1 5 5.6-10 4 13 3 DFN0603-2L
ESDL24VAE1 24 25-33 2.5 36 13 DFN0603-2L
ESDU5V0AE1 5 5.8-9.4 4 20 0.9 DFN0603-2L
ESDV18VAE1 18 18.5-23 1.5 40 1.3-2.0 DFN0603-2L
ESDH4V5P1 4.5 4.6 250 20 1200 DFN2020-3L
ESDU5V0AG4B 5 6 2.5 15 0.8 DFN2510-10L
DTESD12VLED02 12 13.5-16.5 9 25 48 DFN1006-2L
DTESD3V3LED02 3.3 5-5.9 16 13 120 DFN1006-2L
DTESD5V0LED02 5 6.2-7.3 13 13 95 DFN1006-2L
DTESD7V0LED02 7 7.5-8.7 10 15.1 70 DFN1006-2L
DTESDB5V0LED02 5 5.8-8.8 8 15 27 DFN1006-2L
DTESDBLC5V0LED02 5 5.8-8.3 5 10 12-15 DFN1006-2L
ESD36VF1 36 40-48 3 80 30 DFN1006-2L
ESDBL3V3F1 3.3 4-6 7 10 15-20 DFN1006-2L
ESDBVD5V0F1 5 5.6-10 4 13 3 DFN1006-2L
ESDU5V0F1 5 5.4-9.4 5 15 0.5-0.9 DFN1006-2L
ESD3V3Y1 3.3 5-6.5 10 11 70 DFN1006-2L
ESDBL3V3Y1 3.3 4-6 7 10 15-20 DFN1006-2L
ESDBL5V0Y1 5 5.8-8.3 4 10 12-15 DFN1006-2L
ESDBL7V0Y1 7 8.2-10.5 5 17 9 DFN1006-2L
ESDBU5V0Y1 5 6.5 4 20 0.9 DFN1006-2L
ESDBVD5V0Y1 5 5.6-8 4 13 3 DFN1006-2L
ESDM5V0Y1 5 6-8 8 15 30 DFN1006-2L
ESDU5V0Y1 5 5.4-9.4 5 15 0.5-0.9 DFN1006-2L
ESDW5V0Y1 5 5.8-7.8 10 14.5 55 DFN1006-2L
CESD5V0D5 5 6.2-7.3 13 13 95 SOD523
CESDB5V0D5 5 5.8-8.8 8 14 27 SOD523
CESDBLC5V0D5 5 5.8-8.3 5 10 12-15 SOD523
ESDBVD5V0D5 5 5.6-10 4 13 3 SOD523
ESDU5V0D5 5 5.4-9.4 5 15 0.5 SOD523

推荐新闻